Informacje
Klauzula obejścia prawa sparaliżuje biznes czy pozostanie martwym przepisem? Dwugłos doradców podatkowych
Jak wskazują prawnicy, bardzo ogólny charakter klauzuli pozwala zastosować ją nawet w przypadku darowizn, ale MF broni się, że są to "domysły niemające nic wspólnego z faktami". ]]>
Bezrobocie w Polsce. Gdzie jest najwięcej pracy?
Tak dobrych danych nie mieliśmy od czerwca 1991 roku.]]>
Czy wiesz skąd pochodzą banany i buty, które kupujesz?
Aktywiści związani z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie przeprowadzili akcję w sklepach Lidl, która ożywiła dyskusję wokół nieuczciwych praktyk handlowych. Organizacja przypomniała, że za powszechnymi w naszych sklepach towarami często stoją pracownicy zatrudniani na głodowych pensjach w krajach trzeciego świata. Kto tak naprawdę zarabia na bananach i butach? Zobaczcie sami. Oto ciemna strona globalizacji.]]>
Najbardziej wpływowe kobiety 2016 r. Oto ranking magazynu "Fortune"
Stoją na czele najpotężniejszej korporacji zbrojeniowej na świecie, amerykańskiego giganta finansowego, stuletniego koncernu, a także wielkich firm z branży spożywczej i technologicznej. Oto 10 najbardziej wpływowych kobiet z rankingu magazynu "Fortune".]]>
Elastyczne firmy zyskują więcej
]]>
Pierwsza marchewka III RP: Jesteśmy w Tokio i na Gibraltarze, a Madeleine Albright zaprosiła mnie na kolację
Polskie dziewczyny, które zachęcają inne kobiety do tego, żeby zajęły się programowaniem i nowymi technologiami, podbijają cały świat. Dziś społeczność Geek Girls Carrots działa m.in. w Tokio, Seulu, Tel Avivie, Lizbonie i na Gibraltarze. Jednak ich założycielka, Kamila Sidor, wkrótce je opuści. – W wieku 30 lat skreśliłam z listy wszystkie swoje wielkie marzenia – mówi money.pl podczas piątych urodzin Geek Girls Carrots. Dlaczego?]]>

Rozliczenia PIT

Zobacz tutaj: PIT


PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:
- osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
- osoby otrzymującej stypendium
- osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę
- osoby otrzymującej świadczenie integracyjne

PIT-2C

Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-3

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-23

Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-85

Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-11

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Co to jest PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (nazywany też PIT od ang. - Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) - to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych. "PIT" to także nazwa druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych.

Obecnie na świecie wykształciły się dwa podstawowe typy podatków dochodowych: podatek cedularny znany też jako podatek analityczny i podatek globalny, określany jako syntetyczny czy unitarny.

Podatek cedularny powstał w Anglii w 1842 r. W konstrukcji tego podatku wszystkie dochody zostały podzielone na 5 tzw. ceduł - grup (z użytkowania własności, z kapitału, z wolnej działalności zarobkowej, pozostałych dochodów z kapitałów, z płac i pensji urzędniczych), które były obciążone różnymi stawkami proporcjonalnymi w poszczególnych cedułach. Później Lloyd George w latach 1909-1910 wprowadził tzw. super-tax (dochodu globalnego) - który obejmował sumy nadwyżek dochodów osiągniętych z poszczególnych ceduł, podlegających ponownemu opodatkowaniu, ale już według skali progresywnej. Taki wzór mieszany systemu podatkowego ukształtował się też w takich krajach jak: Francji, Belgii i Włoszech. W Polsce taki charakter miał w latach 1950-1971 podatek dochodowy płacony przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej

W 1891 r. opracowano w Prusach tzw. globalny podatek dochodowy. Podatek ten obejmował cały dochód jednostki, bez względu na źródło jego pozyskania. W podatku globalnym nie ma podziału podstawy opodatkowania na dochody z poszczególnych źródeł, a jest nią suma dochodów. Podstawą opodatkowania był w tym systemie tzw. czysty dochód, w niektórych jednak przypadkach (np. w przypadku opodatkowania pracy najemnej i działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek), sposób ustalania dochodów z poszczególnych źródeł przychodów mógł być zróżnicowany. Austria, wprowadziła podatek dochodowy globalny na własnych terenach w latach 1896-1898. Globalny charakter miał też przedwojenny polski państwowy podatek dochodowy oraz ma go obecnie obowiązujący podatek dochodowy od osób fizycznych.
Źródło: Wikipedia

Zobacz więcej w serwisie podatkowym http://podatki.money.pl

Wszystko na temat podatku VAT i ogólnie tematyki Podatków. Zajrzyj także do działu Podatki lub Banki
http://www.rozliczeniapit.pl