Informacje
500+ także w sklepach. Sieci walczą o pieniądze rodziców?
Szykuje się ostra walka o 17 mld zł. Tyle pieniędzy tylko w tym roku trafi do polskich rodziców w ramach 500+. Większość pieniędzy wydamy w sklepach. Czy nowa odsłona wojny handlowej to efekt właśnie rządowego programu?]]>
Mateusz Morawiecki ostro o urzędnikach: blokują zmianę i rozwój w Polsce
"Urzędnicy średniego szczebla blokują zmianę i rozwój" - mówił w TVP Info wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. ]]>
Podatek VAT. Obniżka stawek w przyszłym roku zagrożona
Kilka lat temu mafia opanowała polski rynek stali, wyłudzając VAT. Teraz oszuści przerzucili się na rynek paliw. M. in. przez to luka VAT sięga ponad 40 mld zł. - W lutym i marcu wpływy z VAT nie były zbyt dobre i to jest niepokojący sygnał. Jeżeli podobnie będzie w kolejnych miesiącach, obniżka stawek VAT w przyszłym roku będzie bardzo trudna, bo to kosztowałoby budżet ponad 6 mld zł - mówi money.pl Marek Rozkrut, główny ekonomista firmy doradczej EY.]]>
McDonald's Polska ma nowego prezesa
Nowym szefem polskiego oddziału fast foodowego giganta został Adam Pieńkowski, związany z firmą od 10 lat. Zanim trafił do McDonald's, pracował między innymi jako marketingowiec w Levis's i Kraft Foods.]]>
Makro zamyka małe hale. Zapowiada zwolnienia grupowe
Rozmowy ze związkowcami na temat przeprowadzenia zwolnień grupowych sieć zarząd sieci samoobsługowych hurtowni rozpoczął wczoraj. ]]>
"Haniebna" nierówność płac. Gdzie prezes, a gdzie pracownik?
W 2015 r. przeciętne wynagrodzenie prezesa spółki z indeksu S&P 500 było 335 razy większe niż wynagrodzenie szeregowego pracownika - wynika z raportu przygotowanego przez AFL-CIO, największą centralę związkową w USA.]]>

Rozliczenia PIT

Zobacz tutaj: PIT


PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:
- osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
- osoby otrzymującej stypendium
- osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę
- osoby otrzymującej świadczenie integracyjne

PIT-2C

Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-3

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-23

Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-85

Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-11

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Co to jest PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (nazywany też PIT od ang. - Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) - to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych. "PIT" to także nazwa druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych.

Obecnie na świecie wykształciły się dwa podstawowe typy podatków dochodowych: podatek cedularny znany też jako podatek analityczny i podatek globalny, określany jako syntetyczny czy unitarny.

Podatek cedularny powstał w Anglii w 1842 r. W konstrukcji tego podatku wszystkie dochody zostały podzielone na 5 tzw. ceduł - grup (z użytkowania własności, z kapitału, z wolnej działalności zarobkowej, pozostałych dochodów z kapitałów, z płac i pensji urzędniczych), które były obciążone różnymi stawkami proporcjonalnymi w poszczególnych cedułach. Później Lloyd George w latach 1909-1910 wprowadził tzw. super-tax (dochodu globalnego) - który obejmował sumy nadwyżek dochodów osiągniętych z poszczególnych ceduł, podlegających ponownemu opodatkowaniu, ale już według skali progresywnej. Taki wzór mieszany systemu podatkowego ukształtował się też w takich krajach jak: Francji, Belgii i Włoszech. W Polsce taki charakter miał w latach 1950-1971 podatek dochodowy płacony przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej

W 1891 r. opracowano w Prusach tzw. globalny podatek dochodowy. Podatek ten obejmował cały dochód jednostki, bez względu na źródło jego pozyskania. W podatku globalnym nie ma podziału podstawy opodatkowania na dochody z poszczególnych źródeł, a jest nią suma dochodów. Podstawą opodatkowania był w tym systemie tzw. czysty dochód, w niektórych jednak przypadkach (np. w przypadku opodatkowania pracy najemnej i działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek), sposób ustalania dochodów z poszczególnych źródeł przychodów mógł być zróżnicowany. Austria, wprowadziła podatek dochodowy globalny na własnych terenach w latach 1896-1898. Globalny charakter miał też przedwojenny polski państwowy podatek dochodowy oraz ma go obecnie obowiązujący podatek dochodowy od osób fizycznych.
Źródło: Wikipedia

Zobacz więcej w serwisie podatkowym http://podatki.money.pl

Wszystko na temat podatku VAT i ogólnie tematyki Podatków. Zajrzyj także do działu Podatki lub Banki
http://www.rozliczeniapit.pl